ซื้อ Finnpipette รุ่นใดก็ได้ ครบ B15,000 (ราคาก่อน VAT) รับฟรี Finnpipette plushy
ซื้อ Finnpipette รุ่นใดก็ได้ ครบ 15,000 (ราคาก่อน VAT) please fill up redemption form > https://bangtradingstore.com/detail/Finnpipette-F2-Multi-channel-pipette

Thermo Scientific offers a variety of Micro pipettes for all applications. From the proven performance of our Finnpipette™, we are the leader in pipette technology and focused on providing worry-free performance with comfortable operation everyday.
Meet the best offer of 5 Years Warranty, 5 times Mantanance and 5 times Calibration with ISO 17025.