FAQ

  • วิธีการชำระเงินมีแบบไหนบ้าง ?

  • คุณสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางได้แก่ ชำระบัตรเครดิตออนไลน์ และชำระโอนเงินผ่านธนาคาร “ชำระบัตรเครดิตออนไลน์” กรุณาเลือกกรอกข้อมูลบัตรเครดิตและดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน หลังจากนั้นกด “ยืนยัน” ถือว่าคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ “ชำระโอนเงินผ่านธนาคาร” เลือกบัญชีหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการชำระ